Sudski veštak: ( oceni )
Grad:
ocena/ocenjivaci:

/

Da li je sudski veštak koji je bio angažovan u vašem slucaju uradio svoj posao na strucan, korektan i nepristrasan nacin? nan
Kako ocenjujete rad sudskog vestaka koji vas je zastupao? nan

Komentari ocenjivača