Sudski veštak: ( oceni )
Grad:
ocena/ocenjivaci:

0.57 / 1

Da li je sudski veštak koji je bio angažovan u vašem slucaju uradio svoj posao na strucan, korektan i nepristrasan nacin? 0.00
Kako ocenjujete rad sudskog vestaka koji vas je zastupao? 0.00

Komentari ocenjivača