NASA MISIJA

Ovu prezentaciju su stvorili i podržali građani koji su bili stranke u sudskim sporovima koji su trajali nekoliko godina . Niko od nas pre toga nije imao nikakvo iskustvo sa sudskim sporovima niti smo imali kontakte sa advokatima ili sudskim veštacima. S obzirom da smo se našli na potpuno nepoznatom terenu sa, za nas, nepoznatim pravilima igre, našu sudbinu smo prepustili „stručnim licima“ odnosno advokatima i sudskim veštacima koje smo tek tada upoznali. Na žalost, to su ponekad bili ljudi koji nisu dorasli tom poslu i zbog njihovih greška ili nesposobnosti tpreli smo štetu.

Nakon svih ovih godina i saradnje sa mnogim advokatika i sudskim veštacima stekli smo iskustvo u toj oblasti i to iskustvo želimo da podelimo sa drugim građanima koji su bili u sličnoj situaciji i da sa tim zajedničkim iskustvom pomognemo građanima koji se nađu u sličnoj situaciji.

Neki advokati:

  • Obećavaju stvari koje nisu moguće ostvariti
  • Nestručni su
  • Površno se bave slučajevima svojih klijenata
  • Neodgovorni (čak su u mom slučaju i neki rokovi za žalbe propušteni)
  • Nespremni da posvete vreme svom klijentu i da ga detaljno upoznaju sa pravnom situacijom u kojoj se stranka nalazi
  • Zainteresovani su najviše za naplatu svojih potraživanja od klijenata i ishod sudskih procesa im je manje važan
  • I kada je to moguće, ne žele da svoju nadoknadu vežu za uspeh u sporu

Sudski veštaci:

  • Mnogi korumpirani
  • „Sarađuju“ sa svojim advokatima, neki čak i sa sudijama
  • Izrađuju nalaze prema željama klijenata koji ih plaćaju

Svrha ovog projekta nije da bilo koga vređamo, već da svi mi koji imamo lično iskustvo sa advokatima i sudskim veštacima, bilo ono loše ili dobro, iznesemo u ovoj prezentaciji.Na taj način želimo pomoći našim sugradjanima koji se nadju u sličnoj situaciji kao mi tada, da nadju kvalitetne zastupnike, koji će njihove interese braniti na pravi način.

Svi građani koji imaju iskustvo sa advokatima i sudskim veštacima mogu pod punim imenom ili anonimno učestvovati u našem projektu.

Ocenite svog advokata ili sudskog veštaka